Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

02 tháng 11 2019 14:31

câu hỏi

Nhà Lý thành lập


0

3


Trần K

09 tháng 11 2019 07:39

-1005 Lê Hoàn mất Lê Long Đỉnh lên ngôi cuối năm 1009 Lê Long Đỉnh qua đời các tăng sư và quan đại thành đứng đầu là Sư Vạn Hạnh tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua . -Nhà Lý thành lập . -Lý Công Uẩn là người có học có đức có uy tính nên được các triều thần coi trọng -1010 Lý Công Uẩn đặc niên hiệu là thuận thiên . -Dời đô về đại la đổi tên là Thăng Long Thăng long trở thành đô thị phùng thịnh . -1054 nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt -Vua đứng đầu nắm mọi quyền hành ( cha chuyền con nối ) giúp việc cho Vua là các quan đại thần văn võ . -Chia đất nước thành 24 lộ Phủ(Châu) . -Dưới lộ là các phú huyện dưới phú huyện là các hương và xã .

Nguyễn L

06 tháng 11 2019 14:05

Năm 1009, vua Lê Long Đĩnh qua đời, các đại thần suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi => Nhà Lý thành lập.

Trần K

09 tháng 11 2019 07:39

còn thiếu

Kim Â

04 tháng 11 2019 11:26

nhà Lý hình thành năm 1009

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao Lê Lợi chấp nhận hòa hoãn vơi quân Minh?? mọi người giúp mình với:<<

1

Lihat jawaban (1)

Pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý Trần

1

Được xác nhận