Square root
VBT
Calculator
magnet

Donki T

11 tháng 4 2020 12:12

câu hỏi

nhà Hán bắt nhân dân ta cống nạp những gì


0

1


Phạm Đ

15 tháng 4 2020 05:43

Nhà Hán bắt nhân dân ta nộp nhiều thứ thuế, đặt biệt là thuế muối, thuế sắt. Nộp nhiều sản vật quý như ngà voi, ngọc trai, đồi mồi,...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao trong 1000 năm Bắc thuộc chúng ta lại đứng lên khởi nghĩa

1

Lihat jawaban (1)