Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

13 tháng 4 2020 05:34

câu hỏi

nhà An có 100 con gà mẹ An bán mất 35 con gà.hỏi nhà An còn lại bao nhiêu con gà 🐔?


4

1


Mnhi M

24 tháng 11 2020 04:00

còn 65 con gà bài phép tính trừ cũng dễ mà bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

209000 x 12

0

Lihat jawaban (2)