Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

16 tháng 10 2020 09:45

câu hỏi

Nguyên tử X có tổng số hạt proton notron electron là 37.trong đó số hạt mang điện chiếm 64,86% . Tìm số hạt mỗi loại . vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X


9

1


Nguyễn T

30 tháng 10 2020 13:27

Số hạt mang điện tích 64,86% . 37=23,9982 sấp sỉ= 24 Vì p=e =>p=e=24:2=12 số hạt ko mang điện tích n=37-(p+e) =37-24=13

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

aaaaaaaaaa thì ra là thế

7

Lihat jawaban (1)