Square root
VBT
Calculator
magnet

23- Y

07 tháng 11 2022 13:30

câu hỏi

nguyên tử X có 9 electron,lớp ngoai cùng nguyên tử X có số electron là bao nhiêu

nguyên tử X có 9 electron,lớp ngoai 

cùng nguyên tử X có số electron là bao nhiêu


15

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

09 tháng 11 2022 14:13

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương BTH Nguyên tố hóa học Bài giải chi tiết: CH của X là: 1s2 2s2 2p5 => lớp ngoài cùng của X có 7e Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thang L

09 tháng 11 2022 04:09

<p>Nguyên tử X có 9 electron ( P=e) nên = 9 Proton</p><p>Nên X là &nbsp;nguyên tử fluorine. Kí hiệu là F.&nbsp;</p><p><strong><u>Có số electron lớp ngoài cùng có 7 electron.&nbsp;</u></strong></p>

Nguyên tử X có 9 electron ( P=e) nên = 9 Proton

Nên X là  nguyên tử fluorine. Kí hiệu là F. 

Có số electron lớp ngoài cùng có 7 electron. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

số gam koh để có số phân tử koh bằng số phân tử h2so4 trong 2,45g h2so4

1

Được xác nhận