Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

25 tháng 2 2020 01:28

câu hỏi

nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hidro công thức hóa học chung RH2. trong hợp chất này hidro chiếm 25% về khối lượng. hãy xác định nguyên tố R


0

1


H. Thu

11 tháng 3 2020 03:10

Đề bài nhầm lẫn ở đâu r nè b oieiii

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 13: Tổng số hạt cơ bản của phân tử M2O5 là 212, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 68. M là

68

Được xác nhận

Cho các chất sau: SO2, CuO, Na2O, Cu, Fe,Mg(OH2) chất nào tác dụng với Nước, Axit HCL, NaOH, H2SO4

5

Lihat jawaban (1)