Square root
VBT
Calculator
magnet

M M

30 tháng 10 2022 12:51

câu hỏi

Nguyên tố đồng trong tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị là 29 63 C u và 65 29 C u . Trong đó đồng vị 65 29 C u chiếm 27% số nguyên tử , Biết rằng Oxi trong C u 2 O là 16 8 O . Phần trăm khối lượng của 29 63 C u trong C u 2 O là

Nguyên tố đồng trong tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị là 29 63C u và 65 29 C u  . Trong đó đồng vị 65 29 C u chiếm 27% số nguyên tử , Biết rằng Oxi trong C u2O là 16 8 O . Phần trăm khối lượng của 29 63C u trong C u2O là 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 13:01

Được xác nhận

Xin chào em Tí T Đây là một bài tập thuộc Chương Nguyên Tử Bài giải chi tiết: Ta có: 2.63.73%/[(2.63.73%+2.65.27%)+16]=64,3% Vậy đáp án là 64,3% Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trộn 50,0ml dd NaOH 0,40M với 50,0 ml dd HCl 0,20M được dd A. Tính pH của dd A

2

Được xác nhận