Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

15 tháng 9 2022 03:35

câu hỏi

Nguyên tố M có 7 electron hoá trị, biết M là phi kim thuộc chu kì 4. Cấu hình electron của nguyên tử M là:

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 17:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Tú N</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa Học lớp 10&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;<br>M có 7electron hóa trị, lại là phi kim nên M thuộc nhóm VIIA, có 7electron lớp ngoài cùng.</p><p>M thuộc chu kỳ 4 nên có 4 lớp electron.<br>1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>4p<sup>5</sup></p><p>=&gt; &nbsp;Chọn A</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn&nbsp;</p>

Xin chào em Tú N

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa Học lớp 10 

Bài giải chi tiết :  
M có 7electron hóa trị, lại là phi kim nên M thuộc nhóm VIIA, có 7electron lớp ngoài cùng.

M thuộc chu kỳ 4 nên có 4 lớp electron.
1s22s22p63s23p63d104s24p5

=>  Chọn A

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 462. Cho eten tác dụng với dung dịch kali pemanganat loãng, nguội, tạo ra sản phẩm hữu cơ là : A. Etylen glicol. B. Etilen oxit. C. Axit oxalic. D. Anđehit oxalic.

1

Được xác nhận