Square root
VBT
Calculator
magnet

PTN L

03 tháng 10 2020 13:21

câu hỏi

nguyên tử là gì


7

1


Thu H

06 tháng 10 2020 23:41

nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai bày cho tôi cách tính hoá trị

4

Lihat jawaban (1)