Square root
VBT
Calculator
magnet

Long C

06 tháng 10 2021 02:37

câu hỏi

nguyên tử khối của nguyên tố X bằng 2 nguyên tử khối của S.1/5 nguyên tử khối của nguyên tố Y bằng 1/3 nguyên tử khối Mg.Xác định tên của X,Y


1

1


P. Nguyen

20 tháng 5 2022 01:59

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé NTK của X = 2NTK của S = 2.32 = 64 (đvC) --> X là đồng (Cu) 1/5 nguyên tử khối của nguyên tố Y bằng 1/3 nguyên tử khối Mg --> 1/5.Y = 1/3.24 --> Y = 40 (đvC) --> Y là canxi (Ca)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hỗn hợp 2,8 g C và S phản ứng hoàn toàn với khí oxi. thể tích khí o2 (dktc) cần dùng là 3,36 lít a.viết các phương trình hóa học b.tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

0

Lihat jawaban (1)