Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

15 tháng 9 2022 06:28

câu hỏi

Nguyên tố có Z = 22 thuộc chu kì:

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher36

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 10:24

Được xác nhận

<p>&nbsp;Chào em Kiên N,&nbsp;</p><p>Z có cấu hình e 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 —&gt; Z ở ô 22, nhóm IVB, chu kỳ 4. Z là kim loại.</p><p>Đáp án C</p><p>Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ nhé!</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

 Chào em Kiên N, 

Z có cấu hình e 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 —> Z ở ô 22, nhóm IVB, chu kỳ 4. Z là kim loại.

Đáp án C

Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ nhé!

Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm

3

Được xác nhận