Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng L

20 tháng 11 2019 14:21

câu hỏi

nguyên tắc làm việc của bếp mặt trời ?


0

1


Nghi N

29 tháng 11 2019 14:28

sử dụng gương cầu lõm dưới ánh nắng mặt trời

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vật thứ nhất trong 12 giây thực hiện được 750 dao động .vật thứ 2 trong 8 giây thực hiện được 380. tìm tần số dao động của hai vật.vật nào phát ra âm cao hơn ,vì sao

13

Lihat jawaban (1)

ví dụ về gương cầu lồi đối với cuộc sống còn người?

9

Được xác nhận