Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

26 tháng 9 2022 12:18

câu hỏi

Nguyên tắc của quá trình tôi thép là : A. Nung vật bằng thép ở nhiệt độ cao trong một thời gian. B. Làm lạnh nhanh vật bằng thép ở nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thường. C. Nung nóng từ từ vật bằng thép lên một nhiệt độ cao nào đó. D. Nung nóng đỏ vật bằng thép, sau đó gia công bằng cơ học.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 13:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Sắt và một số kim loại</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn B</p><p>Nguyên tắc của quá trình tôi thép là làm lạnh nhanh vật bằng thép ở nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thường.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là bài tập thuộc Chương Sắt và một số kim loại

Bài giải chi tiết:

Chọn B

Nguyên tắc của quá trình tôi thép là làm lạnh nhanh vật bằng thép ở nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thường.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận