Square root
VBT
Calculator
magnet

My_iu_Gojo_Satoru_vl M

22 tháng 9 2021 12:53

câu hỏi

Nguyên tử của nguyên tố X có số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 10 hạt. Trong đó, số hạt mang điện tích dương gấp 0,9167 số hạt không mang điện. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân, số lượng mỗi loại hạt và viết kí hiệu nguyên tử. Em THA HÓA rồi nhưng HÓA chưa THA cho em. Mọi người giải giúp em bài này với ạ. Mọi người mà cho em câu trả lời chi tiết là em biết ơn lắm lắm luôn đấy ạ. Cho em cảm ơn trước ạ.


12

1


P. Nguyen

23 tháng 9 2021 04:05

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: Hạt mang điện: P, E Hạt không mang điện: N + Số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 10 hạt -- > N + 10 = P + E Mà P = E -- > 2P – N = 10 (1) + Số hạt mang điện tích dương (P) gấp 0,9167 số hạt không mang điện (N) -- > P = 0,9167N (2) Từ (1) và (2): P = E = 11 và N = 12 Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = P = E = 11 -- > X là Na Số khối A = P + N = 11 + 12 = 23 -- > Kí hiệu nguyên tử của Na khi biết Z = 11 và A = 23 là …

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 2: Cho hỗn hợp A gồm 2 muối NaX và NaY (X và Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp). Để kết tủa hoàn toàn 70,3g hỗn hợp A cần dung 250ml dung dịch AgNO3 2M. a) Xác định công thức của NaX và NaY và % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

3

Lihat jawaban (1)