Square root
VBT
Calculator
magnet

Huệ T

10 tháng 10 2022 13:15

câu hỏi

nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p.nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng .nguyên tử electron hơn kém nhau là 2.nguyên tố X,Y lần lượt là

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:01

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 10 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 273: Muốn điều chế 100 ml rượu etylic 650 ta dùng A. 100 ml nước hòa với có 65 ml rượu nguyên chất. B. 100 ml rượu etylic nguyên chất có 65 ml nước. C. 65 ml rượu etylic nguyên chất hòa với 35 ml nước. D. 35 ml rượu nguyên chất với 65 ml nước.

1

Được xác nhận