Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

27 tháng 12 2022 14:21

câu hỏi

Nguyên tử có 2 lớp electron và 6 electron lớp ngoài cùng là: A. Oxigen B. Carbon C. Sodium D. Hidrogen Giúp em với ạ

Nguyên tử có 2 lớp electron và 6 electron lớp ngoài cùng là: 

A. Oxigen

B. Carbon

C. Sodium

D. Hidrogen

Giúp em với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 08:47

Được xác nhận

Chào em Vũ T, Bài giải chi tiết: Nguyên tử có 2 lớp electron và 6 electron lớp ngoài cùng có cấu hình e như sau: 1s2 2s2 2p4 -> Tổng số e: 8e -> Nguyên tử này là Oxi -> Đáp án: A Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bài này lm s ạ

1

Được xác nhận