Square root
VBT
Calculator
magnet

Zịt Đ

25 tháng 10 2022 14:12

câu hỏi

Nguyên nhân nào làm cho khí hậu Châu Âu có tính hải dương sâu sắc

Nguyên nhân nào làm cho khí hậu Châu Âu có tính hải dương sâu sắc


5

2


Nguyen T

25 tháng 10 2022 15:55

<p>Phần lớn diện tích châu lục có biển bao quanh. Nguyên nhân khí hậu châu Âu mang tính hải dương sâu sắc là <strong>do châu Âu có ba mặt là biển và đại dương bao bọc</strong>. Bờ biển dài 4.300km, bị cắt xẻ mạnh tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh và biển ăn sâu vào đất liền.</p>

Phần lớn diện tích châu lục có biển bao quanh. Nguyên nhân khí hậu châu Âu mang tính hải dương sâu sắc là do châu Âu có ba mặt là biển và đại dương bao bọc. Bờ biển dài 4.300km, bị cắt xẻ mạnh tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh và biển ăn sâu vào đất liền.

Cạp C

25 tháng 10 2022 23:47

<p>3 mặt là biển và đc đại dương bao bọc</p>

3 mặt là biển và đc đại dương bao bọc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)

Câu 25. Cho tập A={x∈R∣0≤x&lt;5},B={x∈R∣m

6

Được xác nhận