Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm K

23 tháng 12 2019 12:58

câu hỏi

nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí là gì


0

1


Phạm T

26 tháng 12 2019 03:36

hiện trạng: bầy khí quyểu bị ô nhiễm nặng nề - Nguyên nhân: +do khí thải ,khói bụi +chất đốt sinh hoạt +rác thải sinh hoạt +hoạt động công nghiệp +dò gỉ chất phóng xạ vào không khí

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ngành công nghiệp nào được xem là thế mạnh trong đới ôn hòa

0

Lihat jawaban (2)