Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ L

24 tháng 12 2019 14:44

câu hỏi

nguyên nhân cuộc chiến tranh thế giới thứ 2?nhận xét tính chất của cuộc chiến tranh


1

1


Hải Y

27 tháng 12 2019 03:02

Nguyên nhân Do mâu thuẫn về quyền lợi về thị trường, về thuộc địa Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới( 1929_1939)dẫn đến hình thành chủ nghĩa phát xít Các nc đế quốc hình thành hai khối quân sự,khối Anh,Pháp,Mĩ và khốiphat xít Đức, Ý ,Nhật Tính chất Là cuộc chiến tranh lớn nhất, tàn phá khốc liệt, nặng nề nhất: gồm 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so vs chiến tranh thế giới thứ nhất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhận xét chính sách của thực dân Anh đối với Ấn Đọ vf hậu quả của nó đối với nhân dân Ấn Đọ?

6

Lihat jawaban (2)