Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang T

20 tháng 11 2020 16:05

câu hỏi

nguyên lí của vận chuyển thụ động là gì


5

1


H. Trần

08 tháng 12 2020 08:13

Chào em. Cảm ơn em đã đặt câu hỏi. Vận chuyển thụ động là vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không cần tiêu tốn năng lượng, từ nơi có nồng độ chất cao đến nơi có nồng độ chất thấp. Nguyên lí của vận chuyển thụ động là sự khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 10 tế bào nguyên phân một số đợt bằng nhau, môi trường nội bào cung cấp 560 NST đơn. tổng số NST trong các tế bào con là 640. Bộ NST lưỡng bội của loài nói trên là ?

0

Lihat jawaban (1)