Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh T

29 tháng 1 2020 17:08

câu hỏi

nguyên hàm của x/(x^2+1)


0

1


Lai T

30 tháng 1 2020 05:23

=1/2×ln(x^2+1)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tích phân từ 10đến 12 của (2x+1/x^2+x-2)dx

0

Lihat jawaban (1)

một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê biết rằng nếu thêm mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng một tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho mỗi căn hộ 100000₫ thì sẽ có hai căn hộ bị bỏ trống hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng.

3

Được xác nhận