Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh N

11 tháng 1 2021 14:27

câu hỏi

nguyên hàm của x sinxdx


22

2

Được xác nhận

L. Thị

12 tháng 1 2021 03:13

Được xác nhận

Em dùng phương pháp nguyên hàm từng phần thì ta sẽ có được kết quả là -xcosx+sinx+C nhé.

Tô V

12 tháng 1 2021 09:47

đặt x = u rồi vi phân du = dx dv = sinx dx rồi nguyên phân v =-cosx sau đấy bạn sử dụng công thức u.v - §vdu là được bạn nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tích phân từ 10đến 12 của (2x+1/x^2+x-2)dx

0

Lihat jawaban (1)