Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

26 tháng 12 2022 02:31

câu hỏi

Ngtử ngtố X được cấu tạo bởi 36 hạt cơ bản trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Tìm số khối của X? Viết cấu hình ion tương ứng của X khi tham gia liên kết hóa học?

 Ngtử ngtố X được cấu tạo bởi 36 hạt cơ bản trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. 
Tìm số khối của X? Viết cấu hình ion tương ứng của X khi tham gia liên kết hóa học?


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 13:40

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần nguyên tố hóa học Bài giải chi tiết: ta có: 2Z + N = 36 2Z = 2N => Z = N = 12 => X là Cacbon 1s2 2s2 2p2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 110: Phân tử nào sau đây có cấu tạo là mạch vòng sáu cạnh đều nhau ba liên kết đơn đôi xen kẻ nhau ? A. Axetilen. B. Propan. C. Benzen. D. Xiclohexan

3

Được xác nhận