Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn B

01 tháng 4 2020 02:51

câu hỏi

Ngoai vuon co 14 bong hoa hong va 25 bong hoa cuc . Ban hoa da hai 7 bong hoa hong va 7 bong hoa cuc . Hoi : a, Bay gio ngoai vuon con tat ca bao nhieu bong hoa ? b, So hoa cuc con lai nhieu hon so hoa hong con lai la bao nhieu bong


0

6


KIRIGARA K

01 tháng 4 2020 06:37

a,25 b,11

Hiền T

01 tháng 4 2020 09:07

a. Số hoa cúc còn lại là: 25-7=18 ( bông) Số hoa hồng còn lại là: 14-7 = 7( bông) Số hoa còn lại là: 18+7= 25 ( bông) b. Số hoa cúc còn lại nhiều hơn số hoa hồng là: 18-7= 11 ( bông) Đáp số: a. 25 bông hoa b. 11 bông hoa

Nguyễn B

01 tháng 4 2020 09:12

Cam on nhieu ak 😃😃😃😃

Nguyễn B

01 tháng 4 2020 07:44

phep j day ak

Thảo Đ

03 tháng 4 2020 08:55

25, 11🌹

Vũ Đ

03 tháng 4 2020 11:04

11

Hoàng T

04 tháng 4 2020 14:56

U

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tổng số tuổi Bố, mẹ và hoa là 70 tuổi. Tuổi mẹ cộng tuổi hoa là 38 tuổi. Bố hơn hoa 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người

15

Lihat jawaban (3)