Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

16 tháng 10 2022 23:02

câu hỏi

Nghiệm phương trình sin2x=sqrt(2)/2 là:

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 23:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Izuku M</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>sin2x=sqrt(2)/2</strong><br><strong>&lt;=&gt; sin2x=sin𝞹/4</strong><br><strong>&lt;=&gt; 2x=𝞹/4+k2𝞹 hay 2x= 𝞹-𝞹/4+k2𝞹 (k∈Z)</strong></h1><p><strong>&lt;=&gt;x= 𝞹/8+k𝞹 hay x=3𝞹/8+k𝞹 (k∈Z)</strong><br><strong>S={ 𝞹/8+k𝞹; 3𝞹/8+k𝞹 (k∈Z)}</strong><br><strong>=&gt; Chọn C</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 11

Bài giải chi tiết :  

sin2x=sqrt(2)/2
<=> sin2x=sin𝞹/4
<=> 2x=𝞹/4+k2𝞹 hay 2x= 𝞹-𝞹/4+k2𝞹 (k∈Z)

<=>x= 𝞹/8+k𝞹 hay x=3𝞹/8+k𝞹 (k∈Z)
S={ 𝞹/8+k𝞹; 3𝞹/8+k𝞹 (k∈Z)}
=> Chọn C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)