Square root
VBT
Calculator
magnet

Vịt N

28 tháng 8 2022 15:56

câu hỏi

Nghiệm của phương trình: 10^(log9)=8x+5


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 15:56

Được xác nhận

Xin chào em Vịt N, Đây là một bài tập thuộc Chương Hàm số mũ Bài giải chi tiết được đính kèm trong ảnh. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận