Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

25 tháng 9 2022 02:14

câu hỏi

Nga studies eight hours a day and never forgets her homework. She is always..... A.Activive B.Hand-working C.Kind D.Boring

Nga studies eight hours a day and never forgets her homework. She is always.....
A.Activive  B.Hand-working  C.Kind  D.Boring


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 13:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đào T,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>A. active (a): chủ động</p><p>B. hard-working (a): chăm chỉ</p><p>C. kind (a): tử tế</p><p>D. boring (a): nhàm chán</p><p>=&gt; Đáp án cần chọn: <strong>B. hard-working</strong> (Nga học 8 tiếng một ngày và không bao giờ quên bài tập về nhà của cô ấy. Cô ấy luôn chăm chỉ.)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đào T,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

A. active (a): chủ động

B. hard-working (a): chăm chỉ

C. kind (a): tử tế

D. boring (a): nhàm chán

=> Đáp án cần chọn: B. hard-working (Nga học 8 tiếng một ngày và không bao giờ quên bài tập về nhà của cô ấy. Cô ấy luôn chăm chỉ.)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

" What's your name?".the teacher asked —&gt; the teacher asked me "Where do you live?" Ann asked —&gt; Ann asked me " Which grade are you in?" asked Tim —&gt; Tim asked me " What are you doing now?" —&gt; She asked "Why didn't you put the wrapper in the dustbin?" she said to the boy —&gt; She asked the boy

8

Được xác nhận