Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên L

17 tháng 4 2021 01:56

câu hỏi

ngày 1 tháng 5 là thứ 5 vậy ngày 1 tháng tháng 3 là thứ mấy?


10

5


Phương H

20 tháng 4 2021 12:26

chào

Nấm_HP N

21 tháng 4 2021 04:51

ta tính ngày 1 tháng năm, cách ngày 1 tháng 3 số ngày là: 31+30+31=92; ngày 1 tháng ba là thứ: 92:7 = 13 (dư 1) ta lấy: thứ năm + 1 ngày = thứ sáu

Khánh V

23 tháng 4 2021 05:25

thứ 6

Hải L

21 tháng 5 2021 12:37

phương bạn học trường Hồng Dương à

Hải L

21 tháng 5 2021 12:38

học lớp 3a3 đúng không

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

16759+52579=?????????

9

Lihat jawaban (1)