Square root
VBT
Calculator
magnet

Dắc N

17 tháng 11 2019 13:35

câu hỏi

ngữ pháp suggest


1

1


V. Văn

25 tháng 11 2019 03:02

Cấu trúc suggest rất phổ biến. Ở đây chúng ta có một số cấu trúc phổ biến như sau: Cấu trúc 1: Suggest + danh từ/ cụm danh từ Trong trường hợp này thì cụm danh từ đóng vai trò là tân ngữ của động từ "suggest". Ví dụ: I suggest a red wine with this dish. Cấu trúc 2: Suggest + that-clause Khi ra một đề xuất, ý kiến ta có thể dùng mệnh đề "that" sau động từ "suggest". Chúng ta có thể bỏ "that" trong những tình huống không trang trọng Ví dụ: The doctor suggests that she lose some weights. I suggest (that) we gou out to have lunch. Cấu trúc 3: Suggest + - ing (V-ing). Chúng ta dùng V-ing sau động từ "suggest" khi đề cập đến 1 hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó. Ví dụ: She suggested going home together for safety, since the area was so dangerous.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Language Focus

6

Lihat jawaban (1)