Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

18 tháng 11 2019 14:44

câu hỏi

Người xưa đã tính thời gian như thế nào ?


2

1

Được xác nhận

Y. Như

21 tháng 11 2019 11:49

Được xác nhận

Dựa vào sự quan sát và tính toán thời gian dựa vào sự di chuyển của Mặt Trời và Mặt Trăng. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, mỗi khu vực,... có cách tính thời gian riêng. Ví dụ: người Ai Cập nhờ quan sát sao Lang mà biết được mực nước sông Nile từ đó làm ra lịch. Lịch của người Ai Cập là âm lịch - một năm có 365 ngày, chia làm 12 tháng. Cứ 4 năm lại có 1 tháng nhuận. Ngoài ra họ còn làm được đồng hồ đo bằng ánh sáng Mặt Trời: một ngày được chia làm 24 giờ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nhà nuoc van van ra roi nhu the nao

3

Được xác nhận

kiến phương Bắc liên tục đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta nói lên điều gì?

0

Lihat jawaban (1)