Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

13 tháng 10 2020 05:26

câu hỏi

người trung quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào ?


3

1


Hạnh H

13 tháng 10 2020 12:58

Đồng bằng Hoa Bắc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tro giúp đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau

12

Lihat jawaban (1)