Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

03 tháng 11 2019 14:04

câu hỏi

người tinh khôn xuất hiện vào năm nào?


0

3


Vy N

05 tháng 11 2019 13:18

khoảng 4 vạn năm trc

TONY C

05 tháng 11 2019 12:57

Xuất hiện vào 4 vạn năm trước

Đặng Á

05 tháng 11 2019 13:59

Cách đây 3 đến 4 triệu năm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dạ tại vì có nhiều môn mới nên con chưa hiểu

6

Lihat jawaban (1)