Square root
VBT
Calculator
magnet

_Nga_ _

14 tháng 12 2019 04:08

câu hỏi

Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp,mỗi hộp chứa 120 gói.Hỏi nêud mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số kẹo đó?


0

5


Đỗ H

18 tháng 12 2019 06:46

ai biết

_Nga_ _

21 tháng 12 2019 12:38

hk pk thì câm mồm đê

Từ N

16 tháng 12 2019 11:07

bớt xàm đi bạn

_Nga_ _

21 tháng 12 2019 12:37

Ử BN CN XÀM HƠN MK ĐẤY 😏😏

Trang T

18 tháng 12 2019 14:28

18

Pham T

19 tháng 12 2019 12:31

bài luyện tập phải ko

_Nga_ _

21 tháng 12 2019 12:38

yes

Nhã D

19 tháng 12 2019 14:22

tôi biết ý định của bạn rồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

209000 x 12

0

Lihat jawaban (2)