Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy H

18 tháng 1 2022 14:09

câu hỏi

Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10cm Tính độ dài đoạn dây đó. 😎


2

2


Thuy H

19 tháng 1 2022 14:24

khó hả 😏😏😏😏

Rinn A

25 tháng 1 2022 11:07

40 cm nhó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)