Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiên L

18 tháng 10 2019 06:42

câu hỏi

Người ta trồng lúa trên thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m , chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Biết trung bình cứ 100m vuông thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thứ hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


0

1


Quỳnh H

18 tháng 10 2019 10:33

chiều dài thửa ruộng là: 60:3×5=100m diện tích thửa ruộng là: 100×60=6000m2 trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được là: 6000:100×30=1800kg 1800kg= 18 tạ đáp số :18 tạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một thập kỷ là bao nhiêu năm

3

Lihat jawaban (2)