Square root
VBT
Calculator
magnet

Dang D

14 tháng 4 2020 02:11

câu hỏi

người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là vì:


0

1


Trần T

14 tháng 4 2020 06:58

Vì không khí rẻ, thuận tiện cho việc sản xuất đại trà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vẽ sơ đồ các nguyên tử Nitơ ( số p=8), Neon ( số p= 10), silic ( số p=14), kali (số p =19

2

Được xác nhận