Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

10 tháng 4 2020 02:15

câu hỏi

Người ta quét vôi toàn bộ tường ngoài ,trong và trần nhà của một lớp học có CD là 6,8 m ,CR 4,9 m , chiều cao 3,8m . a) Tính diện tích cần quét vôi ,biết diện tích các cửa sổ là 9,2 m vuông ? b) Cứ quét vôi mỗi m vuông thì hết 6000 đồng. Tính số tiền quét vôi lớp học đó?


1

1


Nguyễn T

11 tháng 4 2020 01:45

a) Diện tích cần quét vôi là: (6,8 + 4,9) × 2 × 4,9 + 6,8 × 4,9 - 9,2 = 138,78 (m2) b) Số tiền quét vôi là: 138,78 × 6000 = 832680 (đồng)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

124.74:12.6 tính dọc nha

4

Lihat jawaban (1)