Square root
VBT
Calculator
magnet

Toi G

21 tháng 5 2020 15:44

câu hỏi

người ta định nghĩa góc tới Brewster là i thoả điều kiện i +r=90 độ với r là góc khúc xạ chiết suất thuỷ tinh là 1,65. góc Brewster khi ánh sáng chiếu từ không khí vào thuỷ tinh là bao nhiêu


2

1


Lê M

27 tháng 5 2020 03:29

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Góc Brewster i khi ánh sáng chiếu từ không khí vào thủy tinh được tính theo công thức sau: tani = n2/n1 = n2 = 1,65 => góc Brewster = 58,78 độ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật đặt trước 1 thấu kính cho ảnh cùng chiều lớn hơn vật a, thấu kính đó là thấu kính gì? b, biết khoảng cách từ vật đến thấu kính là 10cm thấu kính có tiêu cự 20cm, xác định vị trí của ảnh và số phóng đại của ảnh

2

Lihat jawaban (1)

các bước tìm hiểu sự phụ thuộc của lực cản của nước và diện tích mặt cản

4

Được xác nhận