Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

05 tháng 2 2020 04:26

câu hỏi

Người ta dùng đèn xì oxi - axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi ( đktc ) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen


1

1


Lê V

05 tháng 2 2020 14:09

pt:2C2H2+5O2->4CO2+2H2O nO2=1x5/2=2.5 mol VO2(ĐKTC)=n x 22.4=2.5x22.4=56 lít bạn tự thêm lời giải

Nguyễn N

06 tháng 2 2020 11:22

Cảm ơn bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính số mol chất khí có trong 4,4g Co2

88

Lihat jawaban (1)