Square root
VBT
Calculator
magnet

Oanh L

26 tháng 3 2020 07:46

câu hỏi

Người ta dùng một máy biến thế có cuộn sơ cấp 8.000 vòng, cuộn thứ cấp có 200 vòng mắc vào mạng điện xoay chiều thì thu được hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 220V. a) Máy biến thế trên là máy tăng thế hay hạ thế? Giải thích. b) Máy này được đặt ở vị trí nào trên đường dây tải điện? c) Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây cuộn sơ cấp.


2

1


Lê M

29 tháng 3 2020 01:59

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. ta có ct U1/U2 = N1/N2 => U1 = (N1.U2)/N2 = (8000.220)/200 = 8800 V máy biến thế là máy hạ áp ta thấy ở cuộn thứ cấp có số vòng ít hơn nên cũng có thể kết luận là đây là máp hạ áp b. Máy hạ áp được đặt ở nơi tiêu thụ điện, hay ở cuối đường dây tải điện ở vùng dân cư sử dụng điện.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Qua thực nghiệm, hãy cho biết có thể thay đổi chiều quay của rôto trong động cơ điện một chiều bằng cách nào.

0

Lihat jawaban (1)

có hai kính lúp,số bội giác của chúng lần lượt là G1=2,5x và G2=5x a, dựng ảnh của một vật qua kính lúp? nhận xét? b, tính tiêu cự của mỗi kính lúp

20

Được xác nhận