Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

13 tháng 11 2022 13:18

câu hỏi

Người ta dùng hết 300 viên gạch vuông cạnh 40cm để lát một căn phòng (phần mạch vữa không đáng kể ). Hỏi căn phòng đó có diện tích bằng bao nhieu mét vuông?

Người ta dùng hết 300 viên gạch vuông cạnh 40cm để lát một căn phòng (phần mạch vữa không đáng kể ). Hỏi căn phòng đó có diện tích bằng bao nhieu mét vuông?

 


8

1


Nguyễn P

20 tháng 11 2022 04:45

<p>Đ Đ Đ Đ 6 g_₫&amp;&amp;+:6(:4(_25(:_+:67-_6)_68(;69(-6+-8</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Đ Đ Đ Đ 6 g_₫&&+:6(:4(_25(:_+:67-_6)_68(;69(-6+-8

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

800:80=

6

Lihat jawaban (2)