Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiet T

26 tháng 12 2019 13:31

câu hỏi

Người ta dùng cân Roobecvan để cân một vật, sau khi bỏ vật lên đĩa A và bên đĩa B lẩn lượt bỏ các quả cân: 100g, 10g, 50g, 20 thì cân thăng bằng.Hỏi vật có khối lượng là bao nhiêu?


0

1


Tue D

01 tháng 1 2020 14:50

có 180g vì khi ta cộng 100 + 10 + 50 + 20 = 180g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mô tả hiện tượng chứng tỏ có sự tồn tại của áp suất chất lỏng

3

Được xác nhận

hãy thiết lập mạch điện: gồm 2 bóng đèn mắc song song, 1 khóa K điều khiển 2 đèn, nguồn điện 2 pin nối tiếp nhau và các dây nối. Hãy dùng mũi tên để chỉ chiều dòng điện trong mạch

4

Lihat jawaban (1)