Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

25 tháng 10 2022 11:10

câu hỏi

Người ta cho bồi nước nóng 70°C và bồi nước lạnh 25°C đồng thời chảy vào bể có sẵn 100kg nước ở 30°C. Hỏi phải mở 2 bồn trong bao lâu thì thu được nước có nhiệt độ 45°C độ. Cho biết lưu lượng nước của mỗi vòi là như nhau và bằng 1.2m^3/h. Bỏ qua sự mất mát nhiệt, cho biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m^3


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 15:02

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Vật lí 8 Bài giải chi tiết: Vì có cùng lưu lượng nên khối lượng nước lạnh và nước nóng cùng vào bể là như nhau Nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào: Qtoa=Qthu ⇔mo.c.(to−tcb)+m.c.(t1−tcb)=m.c.(tcb−t2) ⇔100.(30−45)+m.(70−45)=m.(45−25) ⇔m=150kg Thể tích là: V=m/D=150/1000=0,15 m^3 Thời gian cần mở vòi là: t=V/1,2=0,15/1,2=0,125 h Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chức năng của màng tế bào

7

Được xác nhận