Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ N

23 tháng 1 2020 12:59

câu hỏi

Người Tây Nguyên thường nuôi những con vật gì và sử dụng nhạc cụ gì?


0

1


Thaiha N

29 tháng 1 2020 14:26

Người Tây Nguyên thường nuôi voi, trâu và bò và thường sử dụng cồng chiêng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao trái đất là hành tinh có sự sống duy nhất trong hệ mặt trời.

47

Lihat jawaban (24)