Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim C

04 tháng 4 2020 12:30

câu hỏi

New word có nghĩa là gi


19

10


Nguyễn T

05 tháng 4 2020 07:44

New là mới word là từ, từ ngữ => New word là TỪ MỚI nha 💋 - Chúc bạn học tốt 🎉

Luna L

06 tháng 4 2020 10:01

new có nghĩa là mới word là từ ngược lại là từ mới đó

Li C

08 tháng 4 2020 06:38

New word nghĩa là: từ mới

ElisarLevanis E

05 tháng 4 2020 01:08

new: mới word: từ new word: từ mới

Lê B

05 tháng 4 2020 10:31

Có khi nào New World có nghĩa là "Thế giới mới " không

DiệpQuỳnhNhư D

07 tháng 4 2020 02:25

Kh nha word là từ công world là thế giới í

Đặng N

06 tháng 4 2020 02:06

new world nghĩa là tự mới đó bạn

Van E

08 tháng 4 2020 02:50

New Word có nghĩa là thế giới mới , nếu em thêm chữ s vào sau chữ word sẽ như thế này nè New Words sẽ là có nhiều thế giới mới

Hào L

08 tháng 4 2020 13:09

New: mới Word:thế giới New Word : thế giới mới

Luna L

08 tháng 4 2020 23:56

word nghĩa là từ mà

Nhung H

26 tháng 4 2020 06:02

new word là:từ mới nha

Vân A

27 tháng 11 2020 13:41

New word nghĩa là từ mới.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bell and Watson first.........the telephone in 1876 (introduce)

5

Lihat jawaban (1)