Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh T

11 tháng 8 2022 13:23

câu hỏi

Nam said:"I am told to be at school before 7 o'clock?"


9

2


Mkt I

12 tháng 8 2022 07:53

ủa aloo, câu này kì dị

Sam S

12 tháng 8 2022 13:51

nam nói và kể lại ma ở trường trước 7 giờ sáng quá đáng sợ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you describe the usage of past tense?

25

Được xác nhận