Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy D

21 tháng 2 2020 06:02

câu hỏi

Nam châm là gì .kể tên các dạng nam châm thường gặp nêu đặc tính của nam châm


2

1


Lê M

23 tháng 2 2020 08:54

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Nam châm là một vật liệu hoặc vật thể tạo ra từ trường. Từ trường này là vô hình nhưng chịu trách nhiệm cho tính chất đáng chú ý nhất của nam châm: tạo ra một lực kéo các vật liệu sắt từ khác, như sắt, và hút hoặc đẩy các nam châm khác. 2 loại nam châm ta thường gặp là nam châm vĩnh cửu, nam châm điện.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Qua thực nghiệm, hãy cho biết có thể thay đổi chiều quay của rôto trong động cơ điện một chiều bằng cách nào.

0

Lihat jawaban (1)

có hai kính lúp,số bội giác của chúng lần lượt là G1=2,5x và G2=5x a, dựng ảnh của một vật qua kính lúp? nhận xét? b, tính tiêu cự của mỗi kính lúp

20

Được xác nhận