Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

27 tháng 11 2022 05:36

câu hỏi

nam cao 1,48m. Hằng thấp hơn nam 0,2m hỏi hằng cao bao nhiêu mét?

nam cao 1,48m. Hằng thấp hơn nam 0,2m hỏi hằng cao bao nhiêu mét?


3

1


Lucius L

27 tháng 11 2022 05:52

<p>1.48-0.2=1.28(m)</p><p>Vậy Hằng cao 1.28m</p>

1.48-0.2=1.28(m)

Vậy Hằng cao 1.28m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)