Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan N

29 tháng 12 2022 13:11

câu hỏi

Nam có hơn 30 cái kẹo. Nếu Nam đem số kẹo đó chia đều cho 2 bạn hoặc 5 bạn thì cũng hết. Hỏi Nam có bao nhiêu cái kẹo

Nam có hơn 30 cái kẹo. Nếu Nam đem số kẹo đó chia đều cho 2 bạn hoặc 5 bạn thì cũng hết. Hỏi Nam có bao nhiêu cái kẹo

 


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 14:44

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần bội chung Bài giải chi tiết: Ta có: Bội chung của 2 và 5 là: 10;20;30;40;.... Nam có hơn 30 cái kẹo => Nam có từ 40;50;60;... kẹo trở lên Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận