Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương T

14 tháng 5 2022 01:26

câu hỏi

Nam có 6 kẹo, Hân có 8 viên kẹo . Hỏi 2 bạn có bao nhiêu


16

5


Lê M

14 tháng 5 2022 03:56

14 nha

Phú Q

14 tháng 5 2022 04:16

14 nha

Sen V

14 tháng 5 2022 04:29

cả 2 bạn có 14 viên kẹo

Tu T

16 tháng 5 2022 07:54

14 nha

Lan L

19 tháng 5 2022 03:12

có 14 viên kẹo nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

80/2+10

1

Lihat jawaban (2)